/ / w jaki sposób MS-access i serwer sql wchodzą w interakcje? - sql-server, dostęp ms

jak dostęp MSS i serwer sql do siebie nawzajem? - sql-server, dostęp ms

Mam bazę danych MS-access i potrzebuję, kiedy kiedykolwiek dodaję rekord do mojej tabeli automatycznie doda podobny rekord do bazy danych SQL, jak to jest możliwe?

Edytować: W jaki sposób mogę utworzyć pakiet SSIS i ustawić uruchamianie agenta SQL Server w celu okresowego ładowania danych?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jeśli używasz programu SQL Server 2000, możesz użyć replikacji. Ta funkcja jest jednak przestarzała w SQL Server 2005 i nowszych. Widzieć http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143470.aspx.

Zakładając, że korzystasz z nowszej wersji, widzę kilka opcji:

1) Migracja z programu Access do programu SQL Server Express i korzystanie z replikacji.

2) Utwórz pakiet (y) SSIS, aby zaimportować dane. Pakiety można zaplanować w agencie SQL Server Agent, aby okresowo ładować dane.