/ / Subsonic 3.0 UPDATE, wiele warunków - sql-server, subsonic3, subsonic-active-record

Subsonic 3.0 UPDATE, wiele warunków - sql-server, subsonic3, subsonic-active-record

      db.Update<Luna.Record.TB_ITEM>().Set(
x => x.ITEM_DURABILITY == Convert.ToInt32(quantity))
.Where(x => x.ITEM_POSITION == Convert.ToInt32(position))
.Execute();

Jak dodać klauzulę AND, tak wygląda na zwykłym SQL:

UPDATE TB_ITEM
SET ITEM_DURABITLITY=@quantity
WHERE ITEM_POSITION=@position AND CHARACTER_IDX=@charidx

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
.Where(x => x.ITEM_POSITION == Convert.ToInt32(position)
&& x.CHARACTER_IDX == Convert.ToInt32(charidx))