/ / Word_ext prowadzi do błędu składni w procedurach przechowywanych HANA - sql, hana, hana-sql-script

Word_ext prowadzi do błędów składniowych w procedurach przechowywanych HANA - sql, hana, hana-sql-script

Oczekuję, że wynik będzie A, ale zgłoszony zostanie nieprawidłowy błąd nazwy funkcji. Składnia wydaje się być poprawna, tak jak sprawdzono w Internecie.

SELECT word_ext("A,B",1,",") FROM dummy

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

"Ponieważ Internet tak powiedział"? Cóż, w tym przypadku internet jest nie tak, ponieważ word_ext nie jest to standardowa funkcja SQL ani funkcja dostępna w SAP HANA.

Jedyne odniesienie do word_ext w dość szerokim łańcuchu kontekstów "SAP HANA" -> "SAP" -> "Przetwarzanie danych" mogłem znaleźć w odniesieniu do określonej funkcji manipulowania ciągami w SAP Data Services, narzędziu ETL.