/ / SAP HANA SQL w kolumnie obliczeniowej - sql, calcul-columns, hana

SAP HANA SQL w kolumnie obliczeniowej - sql, calcul-columns, hana

Jakie są dokładne możliwości dla obliczonych kolumn w SAP HANA?

Często mam problem z budowaniem kolumn obliczeniowych - nawet przy użyciu SQL (nie silnika kolumnowego)

Więc muszę użyć concat(col1, col2) zamiast col1 || col2

Teraz chcę zrobić:

odpowiednik ABAP CONDENSE( COL1 )

HANA SQL: replace_regexpr ( "[[:space:]]+" IN COL1 WITH " ")

Jak to zrobić w kolumnie obliczeniowej?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Wydaje się, że model graficzny obsługuje tylko funkcje wymienione w Funkcjonować okno Edytor wyrażeń. Jeśli jednak utworzysz skryptowy widok obliczeniowy będziesz mógł aktywować następujący kod:

/********* Begin Procedure Script ************/
BEGIN
var_out = select REPLACE_REGEXPR("[[:space:]]+" in "<YOUR_COLUMN>" with " ") as "CONDENSED_TEXT" from "<YOUR_SCHEMA>"."<YOUR_TABLE>";

END /********* End Procedure Script ************/

Sposób użycia Funkcje tabel w widokach Obliczenia może być inna możliwość.