/ / Usuń duplikaty wpisów sql na podstawie odrębnego klucza głównego - sql, sql-server, distinct, sql-delete

Usuń zduplikowane wpisy sql na podstawie odrębnego klucza głównego - sql, sql-server, distinct, sql-delete

Mam tę tabelę z 3 kolumnami: ID, nazwa konta i klucz podstawowy. Niektóre wpisy zostały zduplikowane, gdy identyfikator i nazwa konta są takie same, ale PK (który jest kluczem podstawowym) został zwiększony.

Chciałbym móc usunąć wszystkie zduplikowane wpisy Z WYJĄTKIEM dla jednego z najniższym PK (kluczem podstawowym).

Oto przykład wyników z zapytania, które napisałem, aby pobrać tylko te dane:

ID     Account Name      PK
18380    _srvSQL        1724
18380    _srvSQL        8454
18380    _srvSQL       10333
18380    _srvSQL        9903
18380    _srvSQL       10274
20993    _svc_MOSS_search   2595
20993    _svc_MOSS_search   9235
21020    _svc_MOSS_WSS     2589
21020    _svc_MOSS_WSS     9244
22251    _SVC_QA_SP_PortalAP  3659
22251    _SVC_QA_SP_PortalAP  9590
22681    _Svc_SQL_AS_Prod   4269
22681    _Svc_SQL_AS_Prod   9678
20136    _svcBIAdmin      1628
20136    _svcBIAdmin     11080
20136    _svcBIAdmin      8913
18456    _svcBizTalk      9923
18456    _svcBizTalk     10294
18456    _svcBizTalk     10353

Widzę więc wszystkie zduplikowane wpisy i ich odrębne klucze podstawowe, w jaki sposób mogę usunąć wszystkie z wyjątkiem najniższego klucza głównego z tabeli?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1
WITH t AS (SELECT ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY ID ORDER BY PK) n FROM MyTable)
DELETE FROM t WHERE n > 1