/ / Jak zapytać o dane z sekwencją zduplikowanych wierszy - sql, oracle, oracle11g

Jak wyszukiwać dane za pomocą sekwencji zduplikowanych wierszy - sql, oracle, oracle11g

Mam następującą tabelę z danymi:

  ID SAL
_______________
1  1500
1  1500
1  2000
1  1500
2  2500
2  2500
3  1500

Chcę zapytać o te same dane ALE z nową kolumną, która podaje sekwencję każdego zduplikowanego wiersza (na podstawie kolumn id i sal).

Moje pożądane wyniki zapytania powinny wyglądać tak:

  ID SAL   ROW_SEQ
_______________________
1  1500   1
1  1500   2
1  2000   1
1  1500   3
2  2500   1
2  2500   2
3  1500   1

Każdy ma jakiś pomysł PROSZĘ!..

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Chcesz użyć funkcji ROW_NUMBER () tutaj.

SELECT ID, SAL, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ID, SAL, ORDER BY SAL) AS ROW_SEQ
FROM MyTable
ORDER BY ID, SAL

Podział na dwa żądane pola daje ranking w każdej grupie w sposób sekwencyjny.

Dokumentację na ten temat można znaleźć tutaj: https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/functions137.htm