/ / SQL Wybierz oddzielne kombinacje kolumn i sum - sql, sql-server, suma

SQL Wybierz oddzielne kombinacje kolumn i sum - sql, sql-server, suma

Muszę wybrać wszystkie wyraźne kombinacje 2 kolumn: region i marka, a także wybrać sumę dla każdej z tych kombinacji dla całkowitej kolumny.

Powiedzmy, że mam 4 kolumny

ID  Region  Make  total
1   E   blue   2
2   E   red   1
3   E   blue   1
4   W   green  2
5   W   blue   2
6   W   red   1
7   W   red   2

teraz chcę SUM (total) dla wszystkich unikalnych kombinacji regionu i marki.

Moje wyniki powinny wyglądać mniej więcej tak:

Region   Make   SUM
E    blue   3
E    red    1
W    green   2
W    blue   2
W    red    3

Potrzebuję prostego polecenia select, takiego jak:

select distinct........... , SUM(total)
from table1

Odpowiedzi:

6 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć group byobliczyć sumę na podstawie różnych kombinacji kolumn określonych po grupie według klas

Select Region,Make,SUM(total) as total from table1 group by Region,Make

3 dla odpowiedzi № 2

Spróbuj tego:

select Region, Make, sum(total)
from table1
group by Region, Make

3 dla odpowiedzi nr 3
Select Region, Make, Sum(total)
From TableName
Group By Region, Make

2 dla odpowiedzi № 4

Możesz agregować w następujący sposób:

select region, make, sum(total)
from table1
group by region, make