/ / MVC: Zaktualizuj rekord tabeli widoku - sql, asp.net-mvc, join, sql-update

MVC: Zaktualizuj rekord tabeli widoku - sql, asp.net-mvc, join, sql-update

Mam widok łączący wiele tabel. Mogę ustawić jedną z kolumn widoku jako podstawową, aby wyglądała jak tabela. Teraz chcę zaktualizować jedną z tabel zawartych w łączeniu widoku, ale pojawia się błąd View or function "XXX" is not updatable because the modification affects multiple base tables.

moja aktualizacja jest jak

Persons P = Personrepository.getPerson(256)
p.Active = 0;
Personrepository.Update(p);
Personrepository.save();

Po aktualizacji ponownie zwracam wyniki widoku. Jak mogę to zrobić, proszę?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz to zrobić za pomocą wyzwalacza w widoku. W widoku można utworzyć wyzwalacz INSTEAD OF UPDATE. Oto przykład w msdn: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175089(v=sql.105).aspx