/ / Zastąp wartość zwróconą przez procedurę składowaną - sql, sql-server-2005, zapisane procedury

Zastąp wartość zwracaną procedury składowanej - sql, sql-server-2005, stored-procedures

Zazwyczaj procedura składowana zwraca 0 po pomyślnym wykonaniu bez błędów, a -1 lub itd, gdy procedura składowana napotyka błędy.
Czy mimo to mogę zastąpić wartość zwracaną przez int w procedurze przechowywanej?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tutaj jest opis funkcji da ci to, co chcesz.

Lub, jeśli potrzebujesz dostępu do zapisu, możesz dodać parametry wyjściowe do zapisanego procedury Coś takiego

CREATE PROCEDURE dbo.MyStoredProcedure (
@myInput NVARCHAR(50),
@myOutput INT OUTPUT )
AS
SELECT @myOutput = COUNT(*)
FROM MyTable
WHERE MyColumn = @myInput

0 dla odpowiedzi nr 2

SP może zwrócić to, co chcesz zwrócić za pomocą instrukcji select, ale najlepiej powinieneś użyć funkcji, gdy potrzebujesz zwrócić pojedynczą wartość.

Odpowiedź na twój problem jest tak!


0 dla odpowiedzi № 3

Użyj return słowo kluczowe:

return 42