/ / Zumero: Nie można podać nazw kolumn za pomocą polecenia INSERT INTO - sqlite, zumero

Zumero: Nie można określić nazw kolumn za pomocą polecenia INSERT INTO - sqlite, zumero

Zacząłem oceniać Zumero z opcją Zumero Cloud Hosting.

Skorzystałem z przewodnika "Pierwsze kroki".

Po utworzeniu wirtualnego stołu próbowałemwstawić dane za pomocą narzędzia SQLite Gui Management, ale polecenie nie powiodło się. Próbowałem "ręcznie" za pomocą poleceń "INSERT INTO", ale dostałem błąd w każdym polu, którego Pole nie istnieje. Zajęło mi to sporo czasu, dopóki nie doszedłem do wniosku, że nie mogę wstawić danych z opcją określania Nazwy pól.

Tak więc, jeśli chcę wstawić dane, jedyną opcją jest zrobienie tego bez podania nazw pól (i oczywiście podanie wartości dla wszystkich pól).

Zastanawiam się, czy to normalne zachowanie dla wirtualnego stołu Zumero? Dla każdego wirtualnego stołu SQLite?

Nie zabrałem go do następnego etapu, uzyskując dostęp dotabela z pakietu SDK dla programistów, ale trudno mi w to uwierzyć, że wstawienie jakichkolwiek danych przez bibliotekę SQLite nie wystąpi w bibliotece, określając nazwę pola w implementacji polecenia INSERT INTO.

Wszelkie komentarze są bardzo doceniane.

Dzięki.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na to, że odkryłeś ograniczenieParser Zumero. Krótka odpowiedź brzmi: nie używaj kwadratowych nawiasów w stylu MSSQL, aby ograniczać pola podczas rozmowy z chmurowymi bazami danych Zumero, zamiast tego używaj podwójnych cudzysłowów w stylu standardowym SQL.

Więc:

create virtual table foo using zumero ("Id", "FirstName", "LastName", "Address");

zamiast:

create virtual table foo using zumero ([Id], [FirstName], [LastName], [Address]);

Korzystając z pierwszego przykładu, możesz wstawić za pomocą:

insert into foo (FirstName, LastName) values ("Fred", "Flintstone");

lub

insert into foo ("FirstName", "LastName") values ("Barney", "Rubble");

lub dowolną ich kombinację.