/ / Przeglądarka obszaru nie otwiera się z powodu innego procesu - szybkiej rzeczywistości

Przeglądarka obszaru nie otwiera się z powodu innego procesu - szybkiej rzeczywistości

Otrzymuję ten komunikat o błędzie, gdy chcę uruchomić przeglądarkę Realm:

"Plik Realm jest obecnie otwarty w innym procesiektórzy nie mogą udostępniać dostępu za pomocą tego procesu. Wszystkie procesy współużytkujące pojedynczy plik muszą mieć tę samą architekturę. Do współdzielenia plików między Realm Browser a symulatorem iOS oznacza to, że musisz użyć 64-bitowego symulatora. "

Zamknąłem wszystkie aplikacje, a nawet ponownie uruchomiłem komputer, więc który proces jest uruchomiony? Wcześniej wszystko działało dobrze.

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

Możesz sprawdzić, który proces używa pliku. W systemach MacOS i Linux możesz to zrobić w ten sposób (zastąp myfilename z rzeczywistą nazwą bazy danych):

lsof | grep myfilename.realm

W razie potrzeby możesz zabić proces, używając pliku.

Jeśli żaden proces nie jest uruchomiony, a błąd nadal występuje, możesz bezpiecznie kasować temu myfilename.realm.lock plik.