/ / Sprawdź, dlaczego mój strażnik poradził sobie z błędem w Swift [duplikacie] - szybki

Dowiedz się, dlaczego mój strażnik popełnił błąd w Swift [duplikacie] - szybki

Nie wiem, czy to pytanie zostało już zadane, częściowo dlatego, że nie wiem, jak je sformułować ... Dlatego właśnie tworzę to pytanie na konkretnym przykładzie, aby było jasne.

Mam oświadczenie straży takie jak to:

guard let id = place["place_id"].string,
let name = place["name"].string,
let lat = place["geometry"]["location"]["lat"].double,
let long = place["geometry"]["location"]["lng"].double

}

To oświadczenie pozwala mi radzić sobie z brakującymi danymiw JSON. Mam jednak znacznie więcej danych do sprawdzenia w porównaniu do tego przykładu. Czy istnieje sposób, aby dowiedzieć się, który z tych danych brakuje? Mam na myśli, czy mogę użyć instrukcji strażnika do wyprowadzenia brakujących danych w mojej konsoli?

Mam nadzieję, że to jasne. Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Można to zrobić tak:

guard let id = place["place_id"].string else {
print("place_id is nil")
}
guard let name = place["name"].string else {
print("name is nil")
}
...