/ / szybki program do pobierania plików z adresu URL do gry, a także do pobrania - szybki, adres URL, avfoundation

szybki program do pobierania plików z adresu URL do gry, jak również do pobrania - szybki, URL, avfoundation

Chcę odtwarzać pliki z adresu URL, a adresy URL są zapisywane w postaci tablicy i odtwarzane w Internecie.

nie wiem jak to zrobić, każda pomoc będzie bardzo ważna.

nadchodzi fatalny błąd

override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()

let url = NSURL(string: "http://royalwap.net/48-740090s/Na%20Na%20Na%20Na.mp3")

let urlRequest = NSURLRequest( URL: url! )

var error: NSError? = nil

NSURLConnection.sendAsynchronousRequest(urlRequest, queue: NSOperationQueue(), completionHandler: {response, data , error in
if error != nil {
println("There was an error")
} else {

self.player = AVAudioPlayer(contentsOfURL: url , error: nil )

self.player.play()
}})

}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Użyj AVPlayera do streamowania dźwięku z URL-a, nie będziesz mógł tego zrobić z AVAudioPlayer, chyba że go pobierzesz.

    let url = NSURL(string: "http://royalwap.net/48-740090s/Na%20Na%20Na%20Na.mp3")!

let playerItem = AVPlayerItem(URL: url)

player = AVPlayer(playerItem: playerItem)

player.play()