/ / Jak ograniczyć liczbę podłączonych użytkowników w MultipeerConnectivity w Swift? - szybkie, wielościeżkowe połączenie

Jak ograniczyć liczbę podłączonych użytkowników w MultipeerConnectivity w Swift? - szybkie, wielościeżkowe połączenie

W jaki sposób ograniczasz liczbę połączonych węzłów równorzędnych w MultipeerConnectivity Framework w Swift?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zaproś swoich rówieśników do przyłączenia się do sesji za pomocąObiekt MCNearbyServiceBrowser, obiekt MCBrowserViewController lub własny kod odnajdywania rówieśników. (Sesje obecnie obsługują do 8 rówieśników, w tym lokalnego partnera). https://developer.apple.com/reference/multipeerconnectivity/mcsession