/ / Jak dodać obraz w tle w moim widoku w szybki? - szybki, xcode6

Jak szybko dodać obraz w tle do mojego widoku? - szybki, xcode6

Próbuję dodać tło obrazu w moim viewController mojej aplikacji Swift, ale colorWithPatternImage jest niedostępna .. są inne formy dla tego lub jest konieczne dodać to do imageView?

Próbuję to zrobić za pomocą tego kodu:

 let imageName = "image.png"
self.view.backgroundColor = UIColor.colorWithPatternImage(UIImage(named:imageName))

Dzięki!

Odpowiedzi:

14 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś użyć metody UIColor init:

view.backgroundColor = UIColor(patternImage: UIImage(named:imageName))