/ / Kolorowe tło tekstowe z zaokrąglonymi narożnikami - szybkie, tekstowe, tło, cornerradius

Kolorowy tekst tło z zaokrąglonymi narożnikami - szybki, tekst, tło, cornerradius

Aktualnie pracuję nad aplikacją na iOS w Swift i muszę osiągnąć efekt tekstowy pokazany na załączonym obrazku.

Mam etykietę, która wyświetla tekst napisany przez użytkownika i muszę zaokrąglić narożniki tła tekstu (a nie tło etykiety).

Czy jest jakiś sposób na zrobienie tego? Przeszukałem Internet i Stackoverflow, ale bez powodzenia.

Dziękuję Ci.

Co muszę osiągnąć

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Oto kod, który może ci pomóc. Rezultat, który otrzymałem, jest bardzo podobny do tego, co chcesz.

class MyTextView: UITextView {

let textViewPadding: CGFloat = 7.0

override func draw(_ rect: CGRect) {
self.layoutManager.enumerateLineFragments(forGlyphRange: NSMakeRange(0, self.text.count)) { (rect, usedRect, textContainer, glyphRange, Bool) in

let rect = CGRect(x: usedRect.origin.x, y: usedRect.origin.y + self.textViewPadding, width: usedRect.size.width, height: usedRect.size.height*1.2)
let rectanglePath = UIBezierPath(roundedRect: rect, cornerRadius: 3)
UIColor.red.setFill()
rectanglePath.fill()
}
}
}

wprowadź opis obrazu tutaj