/ / Błąd podczas dodawania wiązań w XCode Playground - swift, autolayout, swift-playground

Błąd podczas dodawania wiązań w XCode Playground - swift, autolayout, swift-playground

Mam tę klasę na moim placu zabaw, która ma UIButton w tym. Wszystko jest w porządku, dopóki nie spróbuję dodać wiązań z drugim elementem (działają ograniczenia szerokości / wysokości).

class ButtonView: UIView {
required init?(coder aDecoder: NSCoder) { ... }

override init(frame: CGRect) {
super.init(frame: frame)
//ButtonView Setup
...
let button = Button()
//Button Constraints
button.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
button.centerXAnchor.constraint(equalTo: self.centerXAnchor).isActive = true //Error here
self.layoutIfNeeded()
self.addSubview(button)

}

var button: Button?

}

self jest właściwym elementem do pracy tutaj, prawda? To jest UIView. Więc nie widzę problemu.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Przedrostek należy dodać przed dodaniem wiązań

self.addSubview(button)
button.centerXAnchor.constraint(equalTo: self.centerXAnchor).isActive = true