/ / Mapuj tylko wartości niezerowe - szybkie

Mapuj tylko wartości niezerowe - szybkie

Szereguję kilka jsonów do obiektów z niedziałającym inicjatorem json jak poniżej:

 sections = {
let sectionJsons = json["sections"] as! [[String:AnyObject]]
return sectionJsons.map {
DynamicSection($0)
}
}()

Inicjacja DynamicSection:

init?(_ json:[String:AnyObject]) {
super.init()
//Boring stuff that can fail

Chcę tylko dołączyć dynamiczne sekcje, które przekazały init do sekcji. Jak mogę to zrobić?

ja mogą posługiwać się filter+map lubić

return sectionJsons.filter { DynamicSection($0) != nil }.map { DynamicSection($0)! }

Ale to prowadzi do dwukrotnego zainicjowania DynamicSection, którego chciałbym uniknąć. Czy jest jakiś lepszy sposób na zrobienie tego?

Odpowiedzi:

11 dla odpowiedzi nr 1

Możesz użyć flatMap:

return sectionJsons.flatMap { DynamicSection($0) }

Przykład:

struct Foo {
let num: Int
init?(_ num: Int) {
guard num % 2 == 0 else { return nil }
self.num = num
}
}

let arr = Array(1...5) // odd numbers will fail "Foo" initialization
print(arr.flatMap { Foo($0) }) // [Foo(num: 2), Foo(num: 4)]

// or, point to "Foo.init" instead of using an anonymous closure
print(arr.flatMap(Foo.init))   // [Foo(num: 2), Foo(num: 4)]

Kiedykolwiek zobaczysz przykuty filter i map, flatMap Zasadniczo można go stosować jako dobre alternatywne podejście (a nie tylko przy użyciu filtra do sprawdzenia nil wpisy).

Na przykład.

// non-init-failable Foo
struct Foo {
let num: Int
init(_ num: Int) {
self.num = num
}
}

let arr = Array(1...5) // we only want to use the even numbers to initialize Foo"s

// chained filter and map
print(arr.filter { $0 % 2 == 0}.map { Foo($0) })   // [Foo(num: 2), Foo(num: 4)]

// or, with flatMap
print(arr.flatMap { $0 % 2 == 0 ? Foo($0) : nil }) // [Foo(num: 2), Foo(num: 4)]