/ / Błąd polecenia cocoapods swift linker - szybkie, xcode, cocoapods

Błąd polecenia cocoapods swift linker - szybki, xcode, cocoapods

Próbowałem zainstalować almofire. To jest mój Podfile

source "https://github.com/CocoaPods/Specs.git"
platform :ios, "10.0"
use_frameworks!
target "MyExchange" do
pod "Alamofire", "~> 4.5"
end

Po instalacji pod, otworzyłem plik .xcworkspace. Jednak, gdy próbowałem zbudować projekt, nadal mam ten błąd. błąd

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Sprawdź następujące warunki

Pierwsze rozwiązanie dodaje flagę `$ (dziedziczoną) do LIBRARY_SEARCH_PATHS w celu buduj ustawienia.

Drugi może być

zmienić BUILD ACTIVE ARCHITECTURE TYLKO na NO w ustawieniu Build