/ / Realm IOS Swift Filter Objects - swift, filter, realm

Realm IOS Swift Filter Objects - swift, filter, realm

czy możliwe jest utworzenie kwerendy o krainie zawierającej obliczenia?

Mam tabelę z niektórymi obiektami

to znaczy

class fruit{
dynamic var name  = ""
dynamic var normaWeight  = Int()
dynamic var minWeight  = Int()
dynamic var maxWeight  = Int()
}

Teraz chcę znaleźć wszystkie owoce, których norma wynosi <0,7 * maxWeight

let allFurit = try! Realm.objects(fruit.self).filter("normaWeight < 0.7*maxWeight")

ale ten Query się łamie! Czy nie jest możliwe utworzenie takiej filtracji?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie możesz tego zrobić, ponieważ ten sposób kodowania nie jest obsługiwany w Królestwie. Możesz więc napisać tę logikę przez zamknięcie:

let realm = try! Realm()
let allFurit = realm.objects(fruit.self).filter({ $0.normalWeight < 0.7 * $0.maxWeight })