/ / Czy potrzebuję zestawu SDK Azure do wykonywania funkcji CRUD i wykonywania procedur przechowywanych w bazie danych SQL Azure? - vb.net, .net-2.0, lazur

Czy potrzebuję zestawu SDK Azure do wykonywania funkcji CRUD i wykonywania procedur przechowywanych na bazie danych SQL Azure DB? - vb.net, .net-2.0, lazur

Czy byłoby to potrzebne, aby moja usługa klienta VB.NET 2.0 mogła wykonywać te czynności? Czy zestaw Azure SDK jest przeznaczony tylko do tworzenia stron internetowych?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Technicznie nie. Pakiet Windows Azure SDK służy do pisania aplikacji (dowolnego typu aplikacji) uruchamianych na maszynie wirtualnej w chmurze Windows Azure. Ponieważ SQL Azure jest relacyjną bazą danych hostowaną dla Ciebie na własnym sprzęcie, nie musisz robić nic specjalnego, aby się z nią rozwijać (po prostu używaj go jak zwykłej bazy danych) .Jednostki ORM wydają się działać dobrze.

Jednak, ponieważ zazwyczaj lubisz współ-lokalizowaćdane z obliczeniem, prawdopodobnie będziesz chciał uruchomić kod w tym samym centrum danych, co baza danych SQL Azure. W takim przypadku będziesz potrzebować aplikacji, która zużywa SQL Azure do działania w Windows Azure, w takim przypadku potrzebujesz SDK.

Mówiąc krótko, rozwijanie się przeciwko SQL Azure nie ma nic wspólnego z zestawem SDK, ale jest to konieczne, jeśli chcesz wdrożyć swój kod do działającej instancji w Windows Azure.