/ / Licznik wydajności, aby uzyskać CPU i użycie pamięci procesu - vb.net, performancecounter

Licznik wydajności, aby uzyskać CPU i wykorzystanie pamięci procesu - vb.net, performancecounter

Po pierwsze, pracuję nad Visual Basic Z Ref. do tego wcześniej opublikowanego wątku Jaki jest poprawny licznik wydajności, aby uzyskać procesor i użycie pamięci procesu?

Chciałem uzyskać procesor i pamięć używaną przez konkretny proces w etykiecie lub polu listy, powiedzmy, że chcę uzyskać procesor% czasu notepad.exe

Właściwie to robię narzędzie zorientowane na MYSQLłączy się z MySQL i chcę zarejestrować, ile Zużycie Procesora faktycznie spowodowało, że cały proces się wydarzył. Muszę więc dodać zużycie procesora i pamięci kilku konkretnych procesów, które widzę w Menedżerze zadań.

Więc chcę podać nazwy wszystkich procesów w kodzie i uzyskać dane wyjściowe.

Muszę to wymyślić, używając licznika wydajności dla jednego procesu i odpoczynku, który mogę rozpoznać.

Bardzo dziękuję za wszelką pomoc z góry.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Chcesz rozważyć użycie tego:

Dim cpu as New System.Diagnostics.PerformanceCounter()
With cpu
.CategoryName = "Processor"
.CounterName = "% Processor Time"
.InstanceName = "MyProcess"
End With

cpuLabel.Text = cpu.NextValue()

Zauważ, że to może szybko stać się dość ciężkie na samym procesorze, jeśli jest wykonywane dla wielu procesów. Aby uzyskać alternatywę, spójrz na Jak zdobyć informacje o sprzęcie. Jest w C #, ale powinno być stosunkowo łatwo przekonwertować do VisualBasic.NET albo ręcznie lub przy użyciu to narzędzie.

Mam nadzieję że to pomoże.