/ / VS 2012 VB.NET - Błąd podczas tworzenia zestawu danych połączonego z plikiem sqlite - vb.net, visual-studio-2012, sqlite3, dataset

VS 2012 VB.NET - Błąd podczas tworzenia zestawu danych połączonego z plikiem sqlite - vb.net, visual-studio-2012, sqlite3, dataset

Kiedy używam Kreatora bazy danych, aby utworzyć nowyzestaw danych w źródłach danych, otrzymuję komunikat o błędzie: <"maiin". "Lista spotkań> Błąd w klauzuli SELECT: wyrażenie w pobliżu ",". Brakująca klauzula FROM Nie można przeanalizować tekstu zapytania.

Definicja stołu została utworzona jako pierwsza. Wiersz kolumny jest tam po zaimportowaniu danych z pliku csv. Baza danych ma tylko jedną tabelę i nie utworzono żadnych instrukcji wyboru. Zbiór danych został utworzony, ale bez kodu wypełnienia.

VS 2012 vb.net

Z góry dziękuję!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Rozwiązany! Nie używaj kreatora. Zamiast tego kliknij prawym przyciskiem myszy okno zestawu danych i dodaj tabelę. W ten sposób zapytania są tworzone przez projektanta i unika się komunikatów o błędach kreatora.