/ / Muszę zweryfikować własność witryny za pomocą „metatagu” w Narzędziach dla webmasterów - Odpowiedź 400: Zła prośba - weryfikacja, narzędzia Google-webmaster, Google-Data-api

Muszę zweryfikować własność witryny za pomocą "metatag" w Narzędziach dla webmasterów - Response 400: Bad Request - weryfikacja, google-webmaster-tools, google-data-api

Muszę zweryfikować własność witryny za pomocą „metatagu” w Narzędziach dla webmasterów. Używam API Google Webmaster Tool w Vb.net. Poniżej znajduje się logika kodu.

Dim client As New WebClient
Try
Dim query As String
client.Headers.Add("Authorization: GoogleLogin auth=" + _auth)
client.Headers.Add("GData-Version: 2")
client.Headers.Add("Content-Type", "application/atom+xml")
query = "<atom:entry xmlns:atom=""http://www.w3.org/2005/Atom"" " + _
"xmlns:wt=""http://schemas.google.com/webmasters/tools/2007""> " + _
"<atom:id>https://www.google.com/webmasters/tools/feeds/sites/http%3A%2F%2Ftestwebsite2.demos.classicinformatics.com%2F</atom:id> " + _
"<atom:category scheme="http://schemas.google.com/g/2005#kind" " + _
"term="http://schemas.google.com/webmasters/tools/2007#site-info"/> " + _
"<wt:verification-method type=""metatag"" in-use=""true""/> " + _
"</atom:entry>"

Dim response = client.UploadString("https://www.google.com/webmasters/tools/feeds/sites/http%3A%2F%2Ftestwebsite2.demos.classicinformatics.com%2F", _
"PUT", query)
Catch ex As WebException

End Try

W powyższym kodzie, po przesłaniu ciągu API, otrzymuję błąd 400 Złych żądań, natomiast w przypadku powodzenia odpowiedzią powinien być kanał Witryny z każdym zaktualizowanym wpisem i „zweryfikowany” element „prawda”.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Pracowałem nad aplikacją Google dla webmasterów i pracowałem z podobnym procesem, ale utknąłem z funkcją dodawania witryny za pomocą interfejsu API narzędzi dla webmasterów. Postępuję zgodnie z procesem opisanym w danym adresie URL: https://developers.google.com/oauthplayground/

Podążyłem za wszystkimi trzema krokami. Krok 1: Musisz przejść przez żądanie logowania AOuth i uzyskać kod autoryzacji w odpowiedzi.

Krok 2: Otrzymuję token dostępu w zamian za kod autoryzacji.

Krok 3: I to jest krok, na którym utknąłem.
Tutaj, kiedy zamierzam wykorzystać ten token dostępu do następnego żądania, pokazuje mi nieautoryzowany dostęp (401).

Oto mój kod generujący żądanie dodania witryny przy użyciu interfejsu API narzędzia webmaster

WebClient client = new WebClient ();

            var query = "<atom:entry xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><atom:content src="" + address + "" /></atom:entry>";
client.Headers.Add("GData-Version", "2");
client.Headers.Add("Content-Type", "application/atom+xml");
client.Headers.Add("Authorization", "OAuth " + accessToken);

var response = client.UploadString("https://www.google.com/webmasters/tools/feeds/sites/", "POST", query);
//LoadList();