/ / Middleman build ignoruje pliki SWP - vim, build, middleman, middleman-4, swp

Kompilacja Middleman ignoruje pliki SWP - vim, kompilacja, pośrednik, middleman-4, swp

Jak wykluczyć pliki SWP z procesu kompilacji w Middleman?

Dodawanie ignorowania "*.swp" do config.rb nie działa dla mnie.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na to, że potrzebowałem tylko użyć regex

ignore /.*.swp/ pracował, który szuka czegokolwiek zawierającego .swp na końcu.