/ / Visual Studio 2013 - dostawca .NET dla HANA niewidoczny w modelu encji - visual-studio, hana

Visual Studio 2013 - dostawca .NET dla HANA niewidoczny w modelu encji - visual-studio, hana

Muszę użyć struktury encji z bazą danych HANA w visual studio 2013. Podążam poniżej kroków: 1. Mam już profesjonalną edycję Visual Studio 2013 zainstalowaną na moim pulpicie.
2. Pobrałem pakiet klienta SAP HANA z rynku SAP i zainstalowałem go na moim komputerze.
3. Otworzyłem nowe rozwiązanie studia wizualnego i próbowałem dodać model jednostki ADO.NET, jak pokazano poniżej-

wprowadź opis obrazu tutaj

  1. Następnie przejdź do połączenia na następnym ekranie, jak pokazano poniżej- wprowadź opis obrazu tutaj

  2. Na powyższym obrazie nie widzę "Dostawcy danych programu .NET Framework dla SAP HANA na liście Dostawca danych, mimo że mam zainstalowany klient.

Czy ktoś może mi pomóc dowiedzieć się, gdzie idę źle?

Obserwacja-

  1. Po przejściu do eksploratora serwerów mogę zobaczyć dostawcę HANA i dodać nowe połączenie danych, jak pokazano poniżej-

wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Chciałem tylko udostępnić, że znalazłem rozwiązanie powyższego problemu. Problem był związany z bitem OS.

Mamy 64-bitowy system operacyjny Windows, a Visual Studio jest zawsze 32-bitowe. Ponieważ zainstalowałem tylko 64-bitowego klienta HANA, dostawca HANA nie był widoczny w VS2013.

Po zainstalowaniu zarówno 32-, jak i 64-bitowego klienta HANA, dostawca wszedł do menu. Masz referencję z tego URL-a

Odniesienie do programowania interfejsu klienta SAP HANA