/ / Otwórz port tylko dla wewnętrznych adresów IP - windows, windows-server-2008, windows-firewall

Otwórz port tylko dla wewnętrznych adresów IP - windows, windows-server-2008, windows-firewall

Mam serwer Windows 2008, który jest również dostępny w Internecie. Mam więc dwa adresy IP dla tego serwera - 1. Wewnętrzny adres IP 2. Zewnętrzny adres IP.

Chcę zezwolić na port tylko z wewnętrznym adresem IP.

Próbowałem zezwolić na port tylko z domeny. Próbowano również w sekcji Zakres, dodając wewnętrzny adres IP.

Problem polega na tym, że port jest blokowany z sieci zewnętrznej. Ale z wewnętrznej sieci, jeśli spróbuję z zewnętrznym adresem IP i portem, to pozwala i muszę to zablokować. Powinien zezwalać tylko na wewnętrzny adres IP.

Każda pomoc zostanie doceniona.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

użyj netcata
nc -lp1212 -s0.0.0.1