/ / Używanie minusowej ceny produktu w WooCommerce 2.0 - wordpress-plugin, woocommerce, product

Korzystanie z minusowej ceny produktu w WooCommerce 2.0 - wordpress-plugin, woocommerce, product

dla sklepu internetowego (WooCommerce 2.0) chcę stworzyć produkt z ujemną kwotą (przykład € -7,00). To dotyczy plastikowej butelki (w Holandii mamy "Statiegeld"). Czy WooCommerce może stworzyć produkt z ujemną ceną? W starszej wersji WooCommerce było to możliwe.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zobacz, co nasi sąsiedzi zbudowali dla swojego Flaschenpfand: https://github.com/nerdissimo-de/woocommerce-pfand