/ / komunikacja między modułami w Prism4 - wpf, prism-4

komunikacja między modułami w Prism4 - wpf, prism-4

Podczas komunikacji między modułami, które podejście jest najlepsze w Prism4? Chociaż korzystałem z Event Agregatora.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jeśli twoje moduły znajdują się w różnych zestawach, najlepiej jest użyć Agregatora zdarzeń, tak jak to zrobiłeś. To zapewni, że twoje moduły nie będą ściśle połączone.


0 dla odpowiedzi nr 2

Event Aggregator jest dobry, ale czasami jestlepiej używać wspólnego modułu z interfejsami dla podstawowych klas, które chcesz użyć w różnych modułach. Innym sposobem jest użycie kontekstu dla regionów / widoków do komunikacji między elementami interfejsu użytkownika