/ / Chcesz dynamicznie dodawać 400 elementów panoramicznych - wpf, silverlight-4.0, Windows-phone-7, panorama-control

Chcesz dynamicznie dodawać 400 elementów panoramicznych - wpf, silverlight-4.0, Windows-phone-7, panorama-control

Muszę dodać prawie 400 zdjęć.Chcę wyświetlić pojedynczy obraz dla każdego elementu panoramy. Jeśli dodaję więcej niż 25 zdjęć do elementu panoramy, strona zawiesi się i wystąpi błąd stosu. jakie jest rozwiązanie tego ...

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Panorama to niewłaściwa kontrola. Panorama jest zapisywana w taki sposób, że każdy pojedynczy element jest ładowany do pamięci - tak więc ładowanie 400 spowoduje problemy z brakiem pamięci i zawieszeniem. Jeśli naprawdę chcesz korzystać z Panoramy, możesz użyć zdarzenia SelectionChanged, aby kontrolować, które elementy panoramy faktycznie zawierają treść, ale naprawdę myślę, że to może nie działać nawet wtedy ...

Pivot byłby lepszym wyborem - po prostu się ładujebieżący, poprzedni i następny w dowolnym momencie. Podobnie jak w przypadku Panoramy, przydatne może być użycie SelectionChanged również w Pivocie - To może pomóc przy ładowaniu czasu, jeśli nic więcej.

Stuart