/ / Autouzupełnianie w WPF - Tworzenie popup nieostrego - wpf, autouzupełnianie, fokus

Autouzupełnianie w WPF - Tworzenie popup nieostrości - wpf, autouzupełnianie, fokus

Próbuję utworzyć niestandardowy UserControl, który będzie naśladować autouzupełniania, ponieważ działa w Intellisense za pomocą WPF. Korzystam z TextBox i Popup zawierający ListBox w ramach mojej kontroli.

Chcę mieć możliwość ustawienia ostrości na klawiaturzeTextBox, niezależnie od tego, czy okienko automatycznego uzupełniania jest otwarte, czy też nie, aby użytkownik mógł kontynuować pisanie, jednocześnie używając przycisków w górę / w dół lub myszy, aby zaznaczyć elementy w oknie podręcznym, aby automatycznie uzupełnić tekst. Czy istnieje sposób można to zrobić w WPF?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Sprawdź mój artykuł na temat CodeProject, który w szczególności dotyczy problemu popup. Wielokrotnego użytku WPF Autocomplete TextBox