/ / "używa" wolniej niż bezpośrednie odwoływanie się do przestrzeni nazw w winrt? - wpf, xaml, windows-runtime, Windows-phone-8.1

"używa" wolniej niż bezpośrednie odwoływanie się do przestrzeni nazw w winrt? - wpf, xaml, windows-runtime, Windows-phone-8.1

mamy dwa sposoby kodowania. Który z nich jest lepszym podejściem?

var visibility = Windows.UI.Xaml.Visibility.Collapsed;

lub

using Windows.UI.Xaml;
var visibility = Visibility.Collapsed;

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nie. Nie ma znaczenia1

Skompilowany kod jest taki sam. The za pomocą dyrektywy po prostu instruuje kompilator jak rozwiązać typy.


1 Dotyczy to C #; WinRT lub WPF lub XAML tego nie zmieniają.