/ / Formatuj numer znakiem + i - sign - wpf, binding, formatowanie, integer, formatowanie stringów

Formatuj numer za pomocą + i - sign - wpf, binding, formatting, integer, string-formatting

Mam niektóre blokowania tekstu WPF w sterpanelu, który chcę databind i formatowania.

Na przykład. następujące formaty to styl daty 24h bez części sekundowej:

<TextBlock Text="{Binding MyCustomObject, StringFormat={}{0:HH:mm}}" />

Teraz chciałbym powiązać liczbę całkowitą, a także wyświetlić znak + i - (tj. +6 lub -4).

<TextBlock Text="{Binding MyOtherCustomObject, StringFormat={}{0:+#}}" />

To jednak nie działa. Czy to jest możliwe, czy też muszę napisać kompletny konwerter właśnie do tego?

EDYTOWAĆ

Nikolays post doprowadził mnie do odpowiedzi:

<TextBlock Text="{Binding MyOtherCustomObject, StringFormat={}{0:+#;-#;""}}" />

Zasadniczo podajesz format liczb dodatnich, liczb ujemnych i część opcjonalną, co zrobić z zero. W tym przypadku stwierdziłem, że zero powinno być wyświetlane jako pusty ciąg.

Pozdrowienia,

Michel

Odpowiedzi:

9 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego:

<TextBlock Text="{Binding MyOtherCustomObject, StringFormat={}{0:+#;-#;""}}" />

Ten artykuł ma ładne przykłady formatowania int - http://www.csharp-examples.net/string-format-int/