/ / Ustaw ikonę na podstawie wartości właściwości? - wpf, xaml, mahapps.metro

Ustaw ikonę na podstawie wartości nieruchomości? - wpf, xaml, mahapps.metro

Muszę ustawić konkretną ikonę na podstawie właściwości Value, więc na przykład mam właściwość o nazwie ConnectionStatus to jest boolean, teraz wewnątrz DataTrigger zrobiłem co następuje:

<simpleChildWindow:ChildWindow.Style>
<Style TargetType="simpleChildWindow:ChildWindow">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding ConnectionStatus}" Value="True">
<Setter Property="Icon" Value="???" />
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</simpleChildWindow:ChildWindow.Style>

Nie wiem, jak przekazać tę zawartość:

<simpleChildWindow:ChildWindow.Icon>
<materialDesign:PackIcon Kind="ServerOff"
Width="22"
Height="22"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</simpleChildWindow:ChildWindow.Icon>

wewnątrz wartości setera, ktoś mógłby mi pomóc?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jak o deklaracji PackIcon jako zasoby statyczne. Następnie odwołaj się do niego za pomocą klucza zasobów?

<simpleChildWindow:ChildWindow.Resources>
<materialDesign:PackIcon x:Key=“icon1” Kind="ServerOff"
Width="22"
Height="22"
HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center"/>
</simpleChildWindow:ChildWindow.Resources>

And

<Setter Property="Icon" Value="{Binding Source={StaticResource icon1}}" />