/ / Co robi RoutedEventHandler? - wpf, resharper

Co robi RoutedEventHandler? - wpf, resharper

Czy potrzebuję tego? Zawsze go używałem, ale ostatnio zauważyłem, że ReSharper mówi, żeby się go pozbyć.

feedbackButton.Click += new RoutedEventHandler(OnFeedbackClick);

wydaje się zmniejszać do

feedbackButton.Click += OnFeedbackClick;

bez problemów.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Oba te fragmenty kodu wykonują dokładnie to samo zadanie lub w rzeczywistości są oba takie same.

W pierwszym przykładzie wyraźnie podajesz typ delegata, który jest koniecznością, jeśli używasz wersji framework 1.1 lub 2.0.

Ale w drugim przykładzie pozwalasz kompilatorowi znaleźć odpowiedni typ delegata na czas kompilacji który jest znany jako typowanie konferencji i działa tylko w wersji 3.0.


0 dla odpowiedzi nr 2

W C # 1.0 było obowiązkowe jawne określenie typu delegatów. W późniejszych wersjach staje się opcjonalne, ponieważ kompilator otrzymał propozycję typu dla delegatów.