/ / Tworzenie poprawnej mapy witryny z niestandardowymi atrybutami - xml, xsd, sitemap

Tworzenie prawidłowej mapy witryny z niestandardowymi atrybutami - xml, xsd, sitemap

Pracuję nad witryną internetową Na mojej stronie znajduje się plik sitemap.xml, który można zobaczyć tutaj.

Jeśli przewiniesz w dół, zobaczysz a url wpis zawierający niektóre niestandardowe znaczniki. Te tagi są poprzedzone prefiksem blog: Widać definicję przestrzeni nazw blogów tutaj.

Przesłałem moją mapę witryny do Narzędzi Google dla webmasterów, ale otrzymuję ostrzeżenia dotyczące wpisów związanych z obszarem nazw blogów. Te ostrzeżenia pojawiają się tutaj:

Warnings

Invalid XML tag

This tag was not recognized. Please fix it and resubmit.

Parent tag: url
Tag: title

Parent tag: url
Tag: description

Parent tag: url
Tag: author

Naprawdę chciałbym dodać jakiś zwyczajelementy w pliku mojej mapy witryny. Jednocześnie chcę się upewnić, że moja mapa witryny.xml nie generuje żadnych ostrzeżeń. Moje pytanie brzmi: czy to możliwe? Jeśli tak, co robię źle? Dziękuję Ci!

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Używam niestandardowego obszaru nazw dla atrybutów w mojej mapie witryny: http://pics.jonathancross.com/sitemap.xml

Wydaje się, że działają dobrze.

Następujące atrybuty są częścią pliku jcd przestrzeń nazw:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="sitemap.xsl"?>
<urlset
xmlns:jcd="http://pics.jonathancross.com"
jcd:date="2015-09-16"
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url jcd:imgs="0" jcd:dsize="1.3G">
<loc>http://pics.jonathancross.com/</loc>
<lastmod>2015-09-16</lastmod>
<priority>1.0</priority>
</url>
...

Używam również niestandardowego desc element taki jak ten:

<jcd:desc>Description of page here</jcd:desc>

Ten element powoduje błędy w Narzędziach Google dla webmasterów, jednak narzędzia dla webmasterów wciąż przetwarzają dane mapy witryny, które rozumieją.

Motywacja:

Dodanie niestandardowych danych do mojej mapy witryny oznacza, że ​​może ona służyć jako centralna baza danych mojej witryny. Używam również xslt do renderowania tych samych danych do ustrukturyzowanej tabeli linków dla ludzi do przeglądania strony.


0 dla odpowiedzi nr 2

Czy docelowa przestrzeń nazw schematu "blogu" nie powinna być taka sama jak ta, którą przypisujesz w mapie witryny?

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
** xmlns:blog="http://www.ecofic.com" **
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd
http://www.ecofic.com/resources/root/blog/1.0
http://www.ecofic.com/resources/root/blog.xml">

0 dla odpowiedzi № 3

Zdefiniowanie atrybutu przestrzeni nazw w następujący sposób?

<html xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:blog="http://www.google.com/2005/gml/b">