/ / usuń element, ale zachowaj zawartość w elemencie nadrzędnym w xmlstarlet - xml, xmlstarlet

usuń element, ale zachowaj zawartość w elemencie nadrzędnym w xmlstarlet - xml, xmlstarlet

Używam xmlstarlet i chcę przekonwertować elementy tego sortowania:

<entry>
<para>Text</para>
</entry>
<entry>
<para>
<emphasis role=bold>text</emphasis>
</para>

do:

<entry>Text</entry>
<entry><emphasis role=bold>text</emphasis></entry>

Czy to możliwe w xmlstarlet?

Każda pomoc jest bardzo cenna!

dzięki,

Russ

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
xmlstarlet ed -u //para/.. -x "para/node()" para.xml

Co oznacza: zmień zawartość każdego para rodzic z zawartością para. Wymaga wersji 1.4.0+