/ / problemy z odniesieniem do schematu XML - xml

problemy z odniesieniem do schematu XML - xml

Mój schemat XML i mój dokument xml są poprawne i dobrze sformułowane. Ale nadal istnieje problem z poprawnym odniesieniem. Sprawdziłem kilka podobnych pytań, ale nie mogę rozwiązać mojego problemu.

Początek schematu XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.w3schools.com"
xmlns="http://www.w3schools.com">


<xs:element name="catalog"/>

Przykład schematu xml:

<xs:element name="Qstr">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="text" type="xs:string"/>
<xs:element name="a" type="xs:string"/>
<xs:element name="b" type="xs:string"/>
<xs:element name="c" type="xs:string"/>
<xs:element name="d" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Początek dokumentu XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><catalog xmlns="http://www.w3schools.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3schools.com   file:///home/n/workspace/webprog1/WebContent/schema.xml">

<Qstr>
<text>random question?</text>
<a>asdfasd</a>
<b>ertwetrewt</b>
<c>ghkghk</c>
<d>xcvbxcbbx</d>
</Qstr>

Komunikat o błędzie:

 Invalid content was found starting with element "{"http://www.w3schools.com":text}". One of "{text}" is expected.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Domyślna wartość dla elementFormDefault jest niewykwalifikowany. Ponieważ używasz domyślnego obszaru nazw <catalog>, wszystkie elementy potomne również przyjmą tę samą przestrzeń nazw, zamiast bez przestrzeni nazw (co jest tym, czego chcesz).

Na przykład. widzieć tutaj po więcej informacji.

Prawdopodobnie (nie wkleiłeś całego XSD), jeśli zmienisz coś na coś takiego:

<myns:catalog xmlns:myns="http://www.w3schools.com"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.w3schools.com   file:///home/n/workspace/webprog1/WebContent/schema.xml">

<myns:Qstr>
<text>random question?</text>
<a>asdfasd</a>
<b>ertwetrewt</b>
<c>ghkghk</c>
<d>xcvbxcbbx</d>
</myns:Qstr>