/ / Jak ustawić nową strukturę Zend w Netbeans na Ubuntu - zend-framework, ubuntu, netbeans

Jak ustawić nową strukturę Zend w Netbeans na Ubuntu - zend-framework, ubuntu, netbeans

Sięgnąłem do PHP Frameworks by (New PHP Project)> (Name and Location)> (Run Configuration)> (PHP Frameworks).

Teraz, gdy próbowałem wybrać Zend PHP Framework, Netbeans mówi o błędzie, że nie wybrano skryptu Zend.

Jak mogę skonfigurować Zend Framework na Ubuntu?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spójrz na instrukcja obsługi Zend_Tool o tym, jak to ustawić. A następnie użyj

zf create project myproject