/ / podstacja tekstowa w zsh / oh-my-zsh - zsh, oh-my-zsh

podstacja tekstowa w zsh / oh-my-zsh - zsh, oh-my-zsh

mając dziwny problem od czasu uruchomienia zsh, którego nie ma w bashu. Używam zsh i oh-my-zsh, myślę, że zawęziłem problem do oh-my-zsh

Moje stare hasło zawiera! 2. Kiedy piszę! 2, tekst zostaje zamieniony na cd -> dev

[jellin:~]$ !2
[jellin:~]$ cd dev

Nie wiem, co to robi, jakieś pomysły? Wygląda na dziwną zmianę.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

To jest po prostu rozszerzenie historii. Aby to udowodnić,

$ history | grep "cd dev" | head

Zobaczysz, że wokół id 2, zrobiłeś cd dev.