/ / Niepowodzenie konfiguracji początkowej ZSS z niepoprawnym łańcuchem połączenia - zumero

Niepowodzenie konfiguracji początkowej ZSS z niepoprawnym łańcuchem połączenia - zumero

Próbuję uruchomić działanie Zumero dla SQL Server i nie mogę przejść przez testowanie klienta. Otrzymuję poniższy błąd

Ciąg połączenia w web.config jest

<settings temp_directory="C:ProgramDataZumeroZSS Servertemp"
odbc_connection_string="DSN=krishna;User Id=syncadmin;Password=syncadmin;"
license_key="<removed>" />

Opis dla Event ID 1 ze źródła Nie można znaleźć Zumero. Element, który wywołuje to zdarzenie, nie jest zainstalowany na komputerze lokalnym lub instalacja jest uszkodzona. Możesz zainstalować lub naprawić komponent na lokalnym komputerze.

Jeśli zdarzenie pochodzi z innego komputera, informacje o wyświetleniu musiały zostać zapisane wraz ze zdarzeniem.

Do zdarzenia dołączono następujące informacje:

Error -1 (mssql): {"diag":[{"SQL_DIAG_MESSAGE_TEXT":"[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open database "ZumeroTest" requested by the login. The login failed.","SQL_DIAG_NATIVE":4060,"SQL_DIAG_SQLSTATE":"42000"},{"SQL_DIAG_MESSAGE_TEXT":"[Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver"s SQLSetConnectAttr failed","SQL_DIAG_NATIVE":0,"SQL_DIAG_SQLSTATE":"IM006"},{"SQL_DIAG_MESSAGE_TEXT":"[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid connection string attribute","SQL_DIAG_NATIVE":0,"SQL_DIAG_SQLSTATE":"01S00"}],"SQLRETURN":-1}
......srccoresgsg_mssql.c:344
......srccoresgsg_mssql.c:384
......srccoreserverzum_db_mssql.c:2896
......srccoreserverzum_respond.c:4454
......srcserversiismain.cpp:1211

Wydawca został wyłączony, a jego zasoby nie są dostępne. Zwykle ma to miejsce, gdy wydawca jest w trakcie odinstalowywania lub aktualizacji

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Użytkownik SQL Server nie ma uprawnień lub baza danych nie istnieje.

Możesz użyć DSN, ale do rozwiązywania problemówcelów Zalecam teraz umieszczenie szczegółów połączenia bezpośrednio w łańcuchu połączenia. Gdy to działa, możesz przenieść ustawienia z powrotem do DSN, jeśli chcesz.

Wygląda na to, że używasz uwierzytelniania SQL Server odbc_connection_string wartość powinna wyglądać tak:

Driver={SQL Server Native Client 11.0};Database={database};Server={server.ad.domain.com};UID={sql_server_user};PWD={password};

Baza danych musi istnieć, a określony użytkownik musi mieć do niej odpowiedni dostęp do odczytu / zapisu.

(Jeśli ustawisz minimalne niezbędne uprawnienia, będziesz również chciał się upewnić, że użytkownik ma VIEW SERVER STATE prawa, jak opisano tutaj.)


1 dla odpowiedzi nr 2

Niezwiązane z nieprawidłowym ciągiem znaków połączenia, wiadomości o The description for Event ID 1 [...] i The publisher has been disabled [...] wskazuje, że ZSS nie został poprawnie zarejestrowany w Przeglądarce zdarzeń systemu Windows. Czy zainstalowałeś serwer ręcznie (z pliku .zip) lub używając instalatora?

Możesz naprawić te wiadomości za pomocą następującego polecenia (które prawdopodobnie wymaga pytania administratora):

wevtutil im "PATHTOevents.man" /rf:"PATHTOzumero_server.dll" /mf:"PATHTOzumero_server.dll"

gdzie PATHTO jest ścieżką, z której wyodrębniono te pliki z pliku .zip. Jeśli korzystasz z instalatora, powinny one znajdować się pod adresem: %PROGRAMFILES%ZumeroZSS Server

Jeśli zainstalowałeś ręcznie z.Zip to warto zauważyć, że instrukcje miały subtelne literówki w tym poleceniu, które spowodowałyby jego zawieszenie. Ta literówka została naprawiona w ciągu ostatnich kilku dni, ale mogła cię złapać podczas instalacji i spowodować ten problem.