/ / zurb foundation - zmienić rozmiar siatki-pojemnika? - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Fundament zurb - zmień rozmiar siatki-kontenera? - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Jaka jest domyślna szerokość .grid-container na dużym ekranie? Jak mogę to zmienić i powiększyć? Jaki jest właściwy sposób robienia tego?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Po prostu otwórz swoje "_settings.scss"plik, spróbuj do sekcji 2"Punkty przerwania"(linia 103) i edytuj wartości pikseli tam, gdzie chcesz.

// 2. Breakpoints
// --------------

$breakpoints: (
small: 0,
medium: 640px,
large: 1024px,
xlarge: 1200px,
xxlarge: 1440px,
);


1 dla odpowiedzi nr 2

Jest to szybsze rozwiązanie bez kłopotów z ustawieniami:

/**
* Change container size on xxlarge screen.
*/
@media screen and (min-width: 90em) {
.grid-container {
max-width: 85rem;
}
}