/ / Joyride działa, ale nie wywołuje postRideCallback - zurb-foundation, zurb-joyride

Joyride działa, ale nie wywołuje postRideCallback - zurb-foundation, zurb-joyride

<ol data-joyride="" aria-hidden="true" style="display: none;" id="tour">

<li data-id="mailbox-menu" data-button="Next" data-options="tipLocation: bottom"><h4>first</h4><div><p>xxx</p><p>yyy</p><p>zzz</p></div></li>

<li data-id="new-domain" data-button="Next" data-options="tipLocation: bottom"><h4>second</h4><div><p>aaa</p></div></li>
</ol>

Uruchamiam joyride używając powyższego html. Mogę to nazwać:

$(document).foundation("joyride", "start", {
"postRideCallback": function () {
window.alert("hello world");
}
})

i z powodzeniem działa. Jednakże postRideCallback nigdy nie jest zwolniony. Co ja robię źle?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Składnia została zaktualizowana do tego, najwyraźniej w Fundacji 5.

To działa:

$(document).foundation(
{ joyride :
{ post_ride_callback : function()
{ window.alert("hello world"); }
}
}).foundation("joyride", "start")

0 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli używasz fundacji 4, po prostu spróbuj tego:

$(function(){
$("#joyride01").foundation()
.foundation("joyride", {
postRideCallback :function() { window.alert("hello world"); // or whatever you want to call
}
});
});

To zadziała dobrze.

Mam nadzieję że ci pomogłam! = D


0 dla odpowiedzi № 3

Używam wtyczki Joyride i używam tego, mam nadzieję, że pomaga:

        $(window).load(function () {
$("#joyRideTipContent").joyride({
"tipLocation": "top",
autoStart: true,
postRideCallback: function () {
PromptDisableTutorial();
},
modal: false,
expose: true
});
});