/ / Zurb Foundation Disable Top-Bar Collapse - zurb-foundation

Zurb Foundation Disable Top-Bar Collapse - zurb-foundation

Jak mogę wyłączyć zwijanie górnego paska dla średnich / małych ekranów?

Postępowałem zgodnie z instrukcjami od Tutaj ale bez względu na to, co ustawiam min-width, otrzymuję ten sam rezultat.

Odpowiedzi:

6 dla odpowiedzi № 1

Jeśli używasz wersji SCSS, możesz zmodyfikować punkt przerwania.

$topbar-breakpoint: emCalc(1px); /* Change to 9999px for always mobile layout */
$topbar-media-query: "only screen and (min-width: #{$topbar-breakpoint})";