/ / Jak zmienić maksymalną szerokość wiersza w Fundacji 6 za pomocą SASS - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Jak zmienić maksymalną szerokość wiersza w Fundacji 6 za pomocą SASS - zurb-foundation, zurb-foundation-6

Próbuję zmienić maksymalną szerokość wierszaod 1200px do 1560px, ale mam problem ze znalezieniem, aby to zrobić. Używam SASS do kompilacji. Zakładam, że ustawienia trzeba tylko zmienić w pliku settings.scss, jednak wszelkie zmiany, które wprowadzam, wydają się nie mieć wpływu na szerokość wiersza.

Widziałem tutaj zmienną punktu przerwania

$breakpoints: (
small: 0,
medium: 1200px,
large: 1560px,
xlarge: 1440px,
xxlarge: 1440px,
);

Tam zmieniłem duże: od 1200px do 1560px i zmieniłem także inne punkty przerwania.

Zmieniłem również tutaj globalną szerokość $

$global-width: rem-calc(1560);

Wydaje się, że żaden z nich nie przyniósł żadnego efektu. Upewniłem się, że jest zawarte w pliku main.scss.

@import "vendors/foundation/settings";
@import "base/colors";
@import "base/global";
@import "base/typography";

Moja struktura folderów to

-_main.scss
-base
-_colors.scss
-_global.scss
-_typography.scss
-vendors
-foundation
-_settings.scss

Sprawdziłem również dwukrotnie i efekty wszystkich innych plików scss działają poprawnie. Nie otrzymuję żadnych błędów.

AKTUALIZACJA: Upewniłem się również, że import ustawień nastąpił po tym, jak moja podstawowa baza zawiera

@import "../bower_components/foundation-sites/scss/util/util";
@import "../bower_components/foundation-sites/scss/foundation.scss";
@include foundation-global-styles;
@include foundation-grid;

Wszystkie mają miejsce przed resztą mojego importu.

Jak zmienić maksymalną szerokość lub wiersze / punkty przerwania w SASS w fundacji 6

AKTUALIZACJA: Dodałem również zmienną testową

$testcolor: #523432;

i używał go gdzie indziej w bazie / kolorach jak to

* { border: 1px solid $testcolor;}

I to działa dobrze.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Okazuje się, że miało to związek z zamówieniem, które zaimportowałem. Plik _settings.scss musi zostać zaimportowany przed plikiem base _foundation.scss.