/ / Email Validation Template - zurb-foundation, html-email

Sprawdzanie poprawności szablonów e-mail - zurb-foundation, html-email

Wysyłam ponadnarodowe e-maile, pobieramszablon z fundacji Zurb, ale problem, że ten szablon nie wyświetla się poprawnie, tak jak się spodziewałem. Sprawdziłem kod HTML za pomocą W3C i jest on ważny, ale nie jest wyświetlany poprawnie.

Możesz rzucić okiem na szablon na http://52fluent.com/email.html

Główny problem polegający na tym, że szary pasek jest zawsze przycinany, jakby nie było stylu, co jest zaimplementowane

Jak mogę znaleźć problem i jakich narzędzi użyć

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Problem polega na tym, że szablon opiera się na linku do arkusza stylów CSS w http://52fluent.com/email.css:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://52fluent.com/email.css" />

Taki link nie działa w poczcie e-mail. Musisz skopiować style z tego pliku CSS na każdy z odpowiednich elementów HTML w szablonie, na przykład:

<table class="head-wrap" bgcolor="#999999"
style="margin: 0; padding: 0; [...etc...]">

Oczywiście istnieją narzędzia do tego automatyczne: na przykład szybkie wyszukiwanie w wyszukiwarce Google CSS Inline Transformer. Istnieje również biblioteka Python premailer.