/ / Foundation 5 i Equalizer - zurb-foundation, equalizer

Foundation 5 i Equalizer - zurb-foundation, equalizer

Spróbuję zapytać o to tutaj, ponieważ na Foundationfora Nie mam odpowiedzi. Przygotowuję układ mieszany i chcę użyć korektora, aby pierwsza kolumna i druga kolumna miały tę samą wysokość.Zapięcie polega na tym, że druga kolumna jest innym układem siatki.Wewnątrz tej drugiej siatki, Korektor działa jak czar, ale między pierwszą a drugą kolumną nic nie robi. "Szukałem tutaj i jest dużo ludzi z podobnymi problemami, ale nie znalazłem rozwiązania dla mieszanego układu, nawet z prostymi funkcjami jQuery. Ktoś może pomóc?

Oto kod:

<div class="row">
<div class="large-12 columns">
<div class="row" data-equalizer>
<!-- first column -->
<div class="large-2 small-2 columns">
<div class="panel" data-equalizer-watch>
<!-- here goes an image -->
</div>
</div>
<!-- second column -->
<div class="large-10 small-10 columns" data-equalizer-watch>
<div class="row" data-equalizer>
<div class="large-4 small-12 columns">
<p class="panel" data-equalizer-watch>Text</p>
</div>
<div class="large-4 small-12 columns">
<p class="panel" data-equalizer-watch>Text</p>
</div>
<div class="large-4 small-12 columns">
<p class="panel" data-equalizer-watch>Text</p>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="large-12 small-12 columns">
<p class="panel">Longer text</p>
</div>
</div>

<div class="row" data-equalizer>
<div class="large-4 small-12 columns">
<p class="panel" data-equalizer-watch>Text</p>
</div>
<div class="large-4 small-12 columns">
<p class="panel" data-equalizer-watch>Text</p>
</div>
<div class="large-4 small-12 columns">
<p class="panel" data-equalizer-watch>Text</p>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="large-12 small-12 columns">
<p class="panel">Longer text</p>
</div>
</div>
</div>
</div>


</div>

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Sprawdziłem wersję 5.2.2: po prostu nie możesz tego zrobić.

Spojrzałem na plik Foundation foundation.equalizer.js, ta funkcja nie jest po prostu odpowiednia do wyrównywania korektora w equalizerze.

W wersji 5.2.2, w linii 30, możesz zobaczyć, jak wybiera elementy do wyrównania:

vals = equalizer.find("[" + this.attr_name() + "-watch]:visible")

Nie ma rozróżnienia między poziomami domowymi, przydaje się każdy data-equalizer-watch bez szukania żadnego data-equalizer wewnątrz a data-equalizer