/ / Browserify + Gulp + Foundation - zurb-foundation, gulp, browserify

Browserify + Gulp + Foundation - zurb-foundation, gulp, browserify

Tworzę projekt standardowego zestawu do współpracy z Fundacja korzystanie z frameworków łyk i browserify z poniższą strukturą pliku, gdy podążasz za nią ten przydatny przewodnik:

.
├── build
|  ├── js
|   └── bundle.js
|  ├── stylesheets
|   ├── main.css
|   └── main.min.css
|  └── index.html
├── node_modules
|  └── [gulp, gulp-watch, etc...]
├── src
|  ├── js
|    └── main.js
├── sass
|  ├── _main_settings.scss [for overriding default Foundation settings]
|  └── main.scss
├── templates
|  └── index.jade
├── bower.json
├── gulpfile.js
└── package.json

Czy powinienem bower install foundation w folderze głównym, lub czy byłoby sensownym umieszczenie go w folderze src teczka? Dostałem pracę nad scss, wykonując następujące czynności ten przewodnik, jednak nie jestem pewien, jak używać przeglądarki, aby spakować js, tak żebym mógł zaimportować tylko jeden zgrabny skompilowany plik index.html. Ponadto chciałbym zaimportować modernizr osobno, w części głowy, a nie na końcu ciała.

Jeśli to pomaga, oto mój gulpfile na przykład.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Decyduję się użyć npm do instalacji fundamentu zamiast altany, jednak tak czy inaczej opuściłem bower_components / node_modules w root folder zamiast build.

browserify-shim jest konieczne, aby przeglądać, aby grać dobrze z Fundacją, tak jak było odpowiedział tutaj.

Skończyłem na tym, że stworzyłem generator Yeomana, aby stworzyć projekt z Fundacją, Gulpem i Browserify, ale możesz to sprawdzić: https://github.com/dougmacklin/generator-foundation-browserify