/ / Fundament 5 poza płótnem po lewej stronie-płótno-menu, aby wyświetlić domyślnie - zurb-fundacji

Fundament 5 off-canvas po lewej stronie z płótna-menu, aby pokazać domyślnie - zurb-foundation

Wydaje się to być prostą rzeczą, ale mogę się wydawaćznaleźć go w dowolnym miejscu pod swoimi dokumentami. Obecnie początkowym ustawieniem jest ukrywanie wszystkiego wewnątrz .left-off-canvas-menu, czy istnieje ustawienie, w którym można je ustawić i ukrywać tylko wtedy, gdy kliknięcie?

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Tak, możesz. Po prostu dodaj klasę "move-right" do "wrapingu poza płótnem". Powinno to wyświetlać tak, jak byłoby to aktywne.

`<div class="off-canvas-wrap move-right">
<div class="inner-wrap ">

O wyjściu możesz użyć klasy "exit-off-canvas".

 <a class="exit-off-canvas"></a>