/ / Zmień przycisk zamknięcia ostrzeżenia o podłożu, aby uniknąć usunięcia z domu? - zurb-foundation

Zmień przycisk zamykania alertu fundacji, aby uniknąć usunięcia z domingu? - zurb-foundation

Czy istnieje sposób bez modyfikowania biblioteki Zurb Foundation w celu zmiany ich alert zamknąć zachowanie przycisku, aby nie usunąć elementu DOM?

Używam MVC po stronie klienta, który zakłada, że ​​szablony elementów DOM nie usuwają się same, a zamiast tego polegają na zdolności biblioteki MVC do ukrywania lub warunkowego wyświetlania treści.

Próbowałem się podłączyć $(...).on("close.fndtn.alert", function(event) { ..., a hak jest wyrzucany, ale event.preventDefault(); nie zapobiega usunięciu elementu.

Alternatywnie, jeśli nie ma łatwego sposobu na hakowaniew i anulować zamknięcie bez łatki małpy - czy istnieje sposób na ponowne użycie stylu przycisku zamykania, ale nie w celu włączenia funkcji składnika alertu?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Chciałbym podłączyć do ich JS, ale zorientowałem się, czytając ich część dostosowania SASS alert docs jak skopiować styl przycisku zamykania, ale zmień nazwę atrybutu:

.alert-box {
.dismiss {  // renamed from "close" so I can provide my own hooks
@include alert-close();
}
}

Mogę teraz podpiąć się w tym zachowaniu przycisku i zapewnić sobie własną funkcję zwalniania, która nie dorówna DOMowi.